Työsuojaimet

Valmistajat

INFO

Työsuojaimet
Kaikki Peltacon verkkokaupassa olevat työsuojaimet ovat CE-merkittyjä ja vaatimusten mukaisia. Tarkista, että tuote soveltuu käyttötarkoitukseesi ja antaa työllesi riittävän suojan.

Työsuojaimet

Alatuoteryhmät

 • Jalkineet ja tarvikkeet
  Erilaiset turvakengät, työjalkineet ja pohjalliset kotimaisilta toimittajilta.
 • Kaasuvalvonta
  Kaasumittarit ja ilmaisinputket kaasuvalvontaan.
 • Putoamissuojaimet
  Putoamissuojaimet estävät korkealta putoamisen tai pysäyttävät sen turvallisesti. Putoamissuojaimia tulisi käyttää aina kun työskennellään yli kahden metrin korkeudessa ilman kaiteita. Valitse oikeanlainen putoamissuojain tarpeidesi tai työnantajasi määräysten mukaisesti. Paras tapa löytää oikeanlainen suojain on ostaa se pätevältä suojainmyyjältä.

  Putoamissuojaimet tulee tarkastaa vähintään kerran vuodessa. Peltaco Oy on Työterveyslaitoksen kouluttama suojaintarkastaja.

  Putoamissuojaintarkastukset: Mika Jänis, 044 368 4007, mika.janis@peltaco.com.
 • Hengityssuojaimet
  Hengityksensuojaimet suovaajat ilman epäpuhtauksilta, kemikaaleilta tai hapenpuutteelta. Työskenneltäessä tiloissa joissa on esimerkiksi puu- tai metallipölyä, kemikaalihöyryjä tai hapenpuutetta, on käytettävä hengityksensuojaimia. Valitse oikea hengityksensuojain työn riskiarvioinnin perusteella tai työnantajan määräysten mukaisesti.
 • Kuulosuojaimet
  Kuulonsuojaimet haitallisen melun suojaamiseksi ja kuulovaurioiden estämiseksi. Kuulonsuojaimia on käytettävä työssä aina, kun melutaso ylittää 85 desibeliä dB(A). Valitse kuulonsuojaimet tarpeidesi, työn riskinarvoinnin perusteella tai työnantajasi määräysten mukaan.
 • Käsineet
  Työkäsineet suojaavat ihoa erilaisilta vaaratekijöiltä esimerkiksi kemikaaleilta. Valitse oikeanlaiset käsineet tarpeidesi tai työnantajasi määräysten mukaisesti.
 • Silmäsuojaimet
  Suojalasit ja kasvonsuojaimet työtapaturmien ennaltaehkäisyyn.
 • Pää- ja kasvonsuojaimet
  Päänsuojaimet suojaavat päähän kohdistuvilta iskuilta esimerkiksi putoavilta esineiltä. Kypärää tulee käyttää aina työskenneltäessä paikoissa joissa päähän kohdistuvat iskut ovat mahdollisia esimerkiksi rakennustyömailla tai tehtaissa. Valitse oikeanlainen kypärä tarpeidesi tai työnantajan määräysten mukaisesti. Muista kuitenkin, että kypärä vaimentaa päähän kohdistuvia iskuja rajallisesti!

  Lisävarusteina kypäriin saatavissa myös visiirejä tai koko kasvosuojuksia.
 • Vaatteet
  Työvaatteiden valintaan vaikuttaa tarve ja työskentelyolosuhteet: paiskitaankö töitä pimeässä vai valoisassa, kuivassa vai märässä, sisällä vai ulkona, kesällä vai talvella.

  Valitse turva-, suoja-, huomio- tai palosuojatut vaatteet työtehtäviesi mukaan.