Varoituskilvet

Valmistajat

INFO

Varoituskilvet
Varoituskilpien on tarkoitus ohjata ihmisiä toimimaan turvallisesti. Niitä käytetään, mikäli työntekijälle aiheutuvia vaaratilanteita ei voida välttää tai riittävästi vähentämään yleisillä teknisillä tai rakenteellisilla toimenpiteillä. Ne toimivat muita turvatoimia täydentävänä.

Varoituskilvet