Poistumistieopasteet

Valmistajat

INFO

Poistumistieopasteet
Poistumisteiden merkintä on ensiarvoisen tärkeä osa kiinteistön turvallisuutta. Rakennusmääräyksissä kehotetaan merkitsemään poistumistiet sekä pääsy niille, etenkin tilanteissa joissa poistumisreittien ovet ja pääsy niille eivät ole selvästi nähtävissä tai muut ovet voivat harhauttaa ulos pyrkijöitä.

Poistumistieopasteet