Jälkivalaisevat kilvet

Valmistajat

INFO

Jälkivalaisevat kilvet
Jälkivalaisevia opasteita käytetään poistumisteiden ja alkusammutus- sekä ensiaputarvikkeide merkitsemiseen. Jälkivalaisevat opasteet näkyvät pimeässä valojen sammuttua tulipalon tai sähkökatkoksen takia.

Yleisimpiä opasteiden sijoituspaikkoja ovat ovet, seinät, kaiteet, hissit ja palo- ja pelastuskaluston sijoituspaikat.

Jälkivalaisevat kilvet