Kaasumittarit

Valmistajat

INFO

Kaasumittarit
Henkilökohtaiset kaasumittarit luotettavaan valvontaan työskenneltäessä haitallisia aineita sisältävissä kohteissa. Voidaan valvoa esim. hiilimonoksidin, rikkivedyn tai hapen pitoisuuksia.

Kaasumittarit