Alkusammutus

Valmistajat

INFO

Alkusammutus
Alkusammutus tarkoittaa alkavan palon sammuttamista käsillä olevin välinein esimerkiksi käsisammuttimella tai sammutuspeitteellä. Alkusammutuskalustolla voidaan simuloida erilaisia palonalkuja kuten rasvapaloja.

Alkusammutus